งานวิจัยเรื่อง : Joint Health/สุขภาพข้อต่อ

จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Osteoarthritis and Cartilage (2009)
ช่วยป้องกันการเสื่อมของข้อต่อกระดูกอ่อน และการบางลงของกระดูกอ่อน ยับยั้งการเสื่อมของคอนโดรไซต และกระตุ้นการสร้างไกลโคสะมิโนไกลแคน (GAG) ซึ่งมีคุณสมบัติดูดน้ำจึงทำให้เนื้อเยื่อสามารถทนทานต่อแรงกดดันได้